โรงเรียนกศน.ตำบลคำเลาะ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลคำเลาะ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล คำเลาะ
เขต/อำเภอ ไชยวาน
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ E-mail:chaiwan.nfe@hotmail.com
เว็บไซต์ http://udon.nfe.go.th/chaiwan/