โรงเรียนกศน.ตำบลนาทม

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลนาทม
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล นาทม
เขต/อำเภอ ทุ่งฝน
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ nathom54@hotmail.com
เว็บไซต์ -