โรงเรียนกศน.ตำบลนาชุมแสง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลนาชุมแสง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล นาชุมแสง
เขต/อำเภอ ทุ่งฝน
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ jaiandro076@hotmail.com
เว็บไซต์ www.krudungjai.com