โรงเรียนกศน.ตำบลทุ่งฝน

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลทุ่งฝน
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ทุ่งฝน
เขต/อำเภอ ทุ่งฝน
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -