โรงเรียนกศน.ตำบลดอนหายโศก

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลดอนหายโศก
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ดอนหายโศก
เขต/อำเภอ หนองหาน
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -