โรงเรียนกศน.ตำบลผักตบ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลผักตบ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ผักตบ
เขต/อำเภอ หนองหาน
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ tungjai2523@gmail.com
เว็บไซต์ -