โรงเรียนกศน.ตำบลโคกกลาง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลโคกกลาง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล โคกกลาง
เขต/อำเภอ โนนสะอาด
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ pacawa007@hotmail.com
เว็บไซต์ www.nssat.com