โรงเรียนกศน.ตำบลบุ่งแก้ว

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลบุ่งแก้ว
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล บุ่งแก้ว
เขต/อำเภอ โนนสะอาด
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ pacawa007@hotmail.com
เว็บไซต์ http://www.nsaat.com/default.php