โรงเรียนกศน.ตำบลโนนหวาย

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลโนนหวาย
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล โนนหวาย
เขต/อำเภอ หนองวัวซอ
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ http://nonwai313ksn.igetweb.com/