โรงเรียนกศน.ตำบลน้ำพ่น

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลน้ำพ่น
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล น้ำพ่น
เขต/อำเภอ หนองวัวซอ
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ http://namphon313ksn.igetweb.com/