โรงเรียนกศน.ตำบลกุดหมากไฟ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลกุดหมากไฟ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล กุดหมากไฟ
เขต/อำเภอ หนองวัวซอ
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ kudmakfai@gmail.com
เว็บไซต์ http://kutmakfai313ksn.igetweb.com/