โรงเรียนกศน.ตำบลตาลเลียน

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลตาลเลียน
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ตาลเลียน
เขต/อำเภอ กุดจับ
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -