โรงเรียนกศน.ตำบลเชียงเพ็ง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลเชียงเพ็ง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล เชียงเพ็ง
เขต/อำเภอ กุดจับ
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -