โรงเรียนกศน.ตำบลขอนยูง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลขอนยูง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ขอนยูง
เขต/อำเภอ กุดจับ
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -