โรงเรียนกศน.ตำบลปะโค

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลปะโค
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ปะโค
เขต/อำเภอ กุดจับ
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -