โรงเรียนกศน.ตำบลนากว้าง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลนากว้าง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล นากว้าง
เขต/อำเภอ เมืองอุดรธานี
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ Nokwang@gmail.com
เว็บไซต์ www.udon.nfe.go.th