โรงเรียนวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

ชื่อโรงเรียน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
สังกัด สถาบันพระบรมราชชนก
ประเภทโรงเรียน สถาบันพระบรมราชชนก
แขวง/ตำบล ควนธานี
เขต/อำเภอ กันตัง
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -