โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านเลื่อม

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลบ้านเลื่อม
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล บ้านเลื่อม
เขต/อำเภอ เมืองอุดรธานี
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ www.udon.nfe.go.th