โรงเรียนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

ชื่อโรงเรียน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
สังกัด สถาบันพระบรมราชชนก
ประเภทโรงเรียน สถาบันพระบรมราชชนก
แขวง/ตำบล ทับเที่ยง
เขต/อำเภอ เมืองตรัง
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -