โรงเรียนกศน.ตำบลโนนสูง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลโนนสูง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล โนนสูง
เขต/อำเภอ เมืองอุดรธานี
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ onepiece_tong@hotmail.com
เว็บไซต์ www.udon.nfe.go.th