โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านขาว

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลบ้านขาว
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล บ้านขาว
เขต/อำเภอ เมืองอุดรธานี
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ http://udon.nfe.go.th/