โรงเรียนกศน.ตำบลนิคมสงเคราะห์

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลนิคมสงเคราะห์
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล นิคมสงเคราะห์
เขต/อำเภอ เมืองอุดรธานี
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ http://udon.nfe.go.th/