โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านกระแชง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลบ้านกระแชง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล บ้านกระแชง
เขต/อำเภอ เมืองปทุมธานี
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ mind_mint_2007@hotmail.com
เว็บไซต์ -