โรงเรียนกศน.ตำบลบางเดื่อ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลบางเดื่อ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล บางเดื่อ
เขต/อำเภอ เมืองปทุมธานี
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ nananan_girl@hotmail.com
เว็บไซต์ -