โรงเรียนกศน.ตำบลสวนพริกไทย

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลสวนพริกไทย
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล สวนพริกไทย
เขต/อำเภอ เมืองปทุมธานี
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -