โรงเรียนกศน.ตำบลคลองหนึ่ง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลคลองหนึ่ง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล คลองหนึ่ง
เขต/อำเภอ คลองหลวง
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ s_2007_23@hotmail.com
เว็บไซต์ https://www.facebook.com/fong.gy.71#!/k1nfe