โรงเรียนกศน.ตำบลประชาธิปัตย์

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลประชาธิปัตย์
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ประชาธิปัตย์
เขต/อำเภอ ธัญบุรี
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ supat_noy@hotmail.com
เว็บไซต์ -