โรงเรียนกศน.ตำบลบึงบอน

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลบึงบอน
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล บึงบอน
เขต/อำเภอ หนองเสือ
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ sarakul55@hotmail.com
เว็บไซต์ http://buengbon.igetweb.com