โรงเรียนกศน.ตำบลบึงกาสาม

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลบึงกาสาม
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล บึงกาสาม
เขต/อำเภอ หนองเสือ
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ yaowapars@gmail.com
เว็บไซต์ -