โรงเรียนกศน.ตำบลบึงชำอ้อ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลบึงชำอ้อ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล บึงชำอ้อ
เขต/อำเภอ หนองเสือ
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ win_assawin@hotmail.com
เว็บไซต์ -