โรงเรียนกศน.ตำบลหนองสามวัง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลหนองสามวัง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล หนองสามวัง
เขต/อำเภอ หนองเสือ
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ irstub2512@gmail.com
เว็บไซต์ -