โรงเรียนกศน.ตำบลศาลาครุ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลศาลาครุ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ศาลาครุ
เขต/อำเภอ หนองเสือ
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ bigamm1977@hotmail.com
เว็บไซต์ -