โรงเรียนกศน.ตำบลนพรัตน์

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลนพรัตน์
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล นพรัตน์
เขต/อำเภอ หนองเสือ
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ kancha1517@windowslive.com
เว็บไซต์ -