โรงเรียนกศน.ตำบลระแหง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลระแหง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ระแหง
เขต/อำเภอ ลาดหลุมแก้ว
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ onta.aon@hotmail.com
เว็บไซต์ -