โรงเรียนกศน.ตำบลลาดหลุมแก้ว

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลลาดหลุมแก้ว
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ลาดหลุมแก้ว
เขต/อำเภอ ลาดหลุมแก้ว
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ parn_2518@hotmail.com
เว็บไซต์ -