โรงเรียนกศน.ตำบลคูบางหลวง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลคูบางหลวง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล คูบางหลวง
เขต/อำเภอ ลาดหลุมแก้ว
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ www.kubangluang.go.th
เว็บไซต์ -