โรงเรียนกศน.ตำบลคูขวาง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลคูขวาง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล คูขวาง
เขต/อำเภอ ลาดหลุมแก้ว
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ https://www.facebook.com/KhuKhwang
เว็บไซต์ -