โรงเรียนกศน.ตำบลบ่อเงิน

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลบ่อเงิน
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล บ่อเงิน
เขต/อำเภอ ลาดหลุมแก้ว
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ noui-live@live.com
เว็บไซต์ http://borngern.igetweb.com