โรงเรียนกศน.ตำบลบางเตย

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลบางเตย
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล บางเตย
เขต/อำเภอ สามโคก
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ pooh_1022@hotmail.com
เว็บไซต์ http://bangtoey.igetweb.com