โรงเรียนกศน.ตำบลคลองควาย

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลคลองควาย
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล คลองควาย
เขต/อำเภอ สามโคก
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ nice_kristheera@hotmail.com
เว็บไซต์ http://klongkwai.igetweb.com