โรงเรียนกศน.ตำบลสามโคก

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลสามโคก
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล สามโคก
เขต/อำเภอ สามโคก
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ papa.pho@hotmail.com
เว็บไซต์ http://pasamkhok.igetweb.com/