โรงเรียนกศน.ตำบลกระแชง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลกระแชง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล กระแชง
เขต/อำเภอ สามโคก
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ ks_lovely@hotmail.com
เว็บไซต์ http://krachangfckc.igetweb.com