โรงเรียนกศน.ตำบลบางโพธิ์เหนือ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลบางโพธิ์เหนือ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล บางโพธิ์เหนือ
เขต/อำเภอ สามโคก
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ arkhomj@hotmail.com
เว็บไซต์ http://www.bangphonua.com