โรงเรียนกศน.ตำบลเชียงรากใหญ่

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลเชียงรากใหญ่
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล เชียงรากใหญ่
เขต/อำเภอ สามโคก
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ Jackies_ks@hotmail.com
เว็บไซต์ http://nfechiangrakyai.igetweb.com