โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านปทุม

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลบ้านปทุม
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล บ้านปทุม
เขต/อำเภอ สามโคก
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ nam26ja@gmail.com
เว็บไซต์ http://banpathum.igetweb.com