โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านงิ้ว

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลบ้านงิ้ว
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล บ้านงิ้ว
เขต/อำเภอ สามโคก
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ sarayut_485@live.com
เว็บไซต์ http://banngew.igetweb.com