โรงเรียนกศน.ตำบลเชียงรากน้อย

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลเชียงรากน้อย
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล เชียงรากน้อย
เขต/อำเภอ สามโคก
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ tranoi2522@hotmail.com
เว็บไซต์ http://chiangraknoi.igetweb.com