โรงเรียนกศน.ตำบลบางกระบือ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลบางกระบือ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล บางกระบือ
เขต/อำเภอ สามโคก
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ Miyak_ Miyak@hot mail.com
เว็บไซต์ http://bangkrabue.igetweb.com