โรงเรียนกศน.ตำบลท้ายเกาะ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลท้ายเกาะ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ท้ายเกาะ
เขต/อำเภอ สามโคก
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ talakan_p@ hotmail.com
เว็บไซต์ http://taykoa.igetweb.com