โรงเรียนกศน.ตำบลตลาดหลวง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลตลาดหลวง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ตลาดหลวง
เขต/อำเภอ เมืองอ่างทอง
จังหวัด อ่างทอง
อีเมล์ beelikes0707@gmail.com
เว็บไซต์ -